• Genealogia,  Miasta umarłych

    Genealogia – poszukiwania przodków – Koperty dowodowe i metryczki

    Koperta dowodowa Uzyskanie koperty dowodowej może być dla nas również bardzo istotnym elementem w poszukiwaniach genealogicznych. Co to takiego ta koperta dowodowa ? Pierwszy dowód osobisty otrzymujemy po ukończeniu 18 roku życia. W tym samym momencie gdy zgłaszymy się do urzędu w sprawie wyrobienia dowodu osobistego powstaje koperta dowodowa. Koperta jest powiększana o dodatkowe dane oraz nasze zdjęcia za każdym razem gdy zgaszamy się ponownie po nowy dokument tożsamości. Bardzo wartościowym elementem koperty dowodowej są zdjęcia naszych przodków. Oprócz zdjęć w kopercie dowodowej znajdziemy wypisy aktów metrykalnych, karty meldunkowe, zgłoszenie zamieszkania  oraz inne zaświadczenia np. przedwojenne dowody osobiste lub kenkarty-arbeitskarty z czasów okupacji niemieckiej. Dowód osobisty został wprowadzony ustawowo dla każdego pełnoletniego obywatela PRL w 1951 roku. Przy składaniu wniosku…

error: Content is protected !!