Genealogia,  Miasta umarłych

Genealogia – poszukiwania przodków – Koperty dowodowe i metryczki

Koperta dowodowa

Uzyskanie koperty dowodowej może być dla nas również bardzo istotnym elementem w poszukiwaniach genealogicznych. Co to takiego ta koperta dowodowa ? Pierwszy dowód osobisty otrzymujemy po ukończeniu 18 roku życia. W tym samym momencie gdy zgłaszymy się do urzędu w sprawie wyrobienia dowodu osobistego powstaje koperta dowodowa. Koperta jest powiększana o dodatkowe dane oraz nasze zdjęcia za każdym razem gdy zgaszamy się ponownie po nowy dokument tożsamości. Bardzo wartościowym elementem koperty dowodowej są zdjęcia naszych przodków. Oprócz zdjęć w kopercie dowodowej znajdziemy wypisy aktów metrykalnych, karty meldunkowe, zgłoszenie zamieszkania  oraz inne zaświadczenia np. przedwojenne dowody osobiste lub kenkarty-arbeitskarty z czasów okupacji niemieckiej.

Dowód osobisty został wprowadzony ustawowo dla każdego pełnoletniego obywatela PRL w 1951 roku. Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego trzeba było dostarczyć trzy fotografie. Po co aż trzy zdjęcia : jedna potrzebna do naszego dokumentu, druga fotografia z ankietą była umieszczana w kopercie dowodowej a trzecia fotografia umieszczana była do “metryczki dowodowej” i przesyłana do Centralnej Bazy Adresowej.

Jak zdobyć kopertę dowodową ?

Po kopertę dowodową zgłaszamy się do urzędu miasta gdzie ostatnio był zameldowany przodek. Musimy również wiedzieć,że nasza koperta dowodowa “wędruje za nami” za każdym razem gdy zmieniamy miejsce zameldowania. Musimy złożyć odpowiedni wniosek. Dużym ułatwieniem jest posiadanie profilu zaufanego na stronie Gov.pl
Składamy wniosek oraz wykazujemy interes prawny oraz pokrewieństwo z osobą (od której staramy się uzyskać kopertę dowodową).
Wiele kopert dowodowych nie uda się odzyskać ale warto próbować. Zazwyczaj są one przechowywane przez 10 lat ,potem otrzymują kategorię B-10 ( czyli są niszczone). Jednak może się zdarzyć że nie zawsze wszystkie zostaną zniszczone i mogą znajdować się nadal w urzędach lub zostały przekazane z urzędu do archiwum. Trudno będzie również odnaleść koperty sprzed 1975 roku
Trzeba się uzbroić w cierpliwość przy poszukiwaniach.

Odpowiedź jaką otrzymałam z urzędu w sprawie koperty dowodowej:

W związku z przesłaną prośbą dot. dokumentacji wydanych dowodów osobistych uprzejmie informuję, że w dyspozycji archiwum Referatu Dowodów Osobistych Urzędu Miasta … znajduje się jedynie koperta dowodowa Pana Leszka …

Zgodnie z ówczesną kategorią archiwalną dokumentacja dowodowa była przechowywana przez okres 10 lat od daty zgonu osoby, a następnie podlegała brakowaniu.

       W celu uzyskania kserokopii lub skanów dokumentów należy wystąpić z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wykazując podstawę prawną, uzasadnienie potrzeby uzyskania dokumentacji oraz wykazując stopień pokrewieństwa z wymienioną osobą (wniosek w załączeniu).

       Opłata za udostępnienie dokumentacji wynosi 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym. Koperta dowodowa Pana Leszka … zawiera 4 wnioski w związku z tym w przypadku chęci uzyskania całości dokumentacji opłata wynosi 124 zł.

Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na rachunek bankowy:

            Urząd Miasta …

       Wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty można złożyć w formie dokumentu elektronicznego (pismo ogólne w postaci elektronicznej musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym) lub osobiście w Urzędzie Miasta w …

Dodatkowo informuję, że nie posiadamy dokumentacji dowodowej osób zmarłych w 1987 roku. Wskazana dokumentacja miała kategorię B-10 i po dziesięciu latach przechowywania była brakowana (podlegała zniszczeniu).

Jeśli niestety nie uda nam się uzyskać koperty dowodowej naszego przodka  a tym samym nie również żadnego zdjęcia. Możemy spróbować uzyskać metryczkę dowodową naszych przodków.  Nie zwierają one wielu informacji, ale zawierają zdjęcie i podstawowe informacje o osobie.

Co to jest metryczka?

Metryczka to dwustronna karta ze zdjęciem i danymi. Za każdym razem gdy był wymieniany dowód osobisty ,wymieniana była również metryczka a stara była niszczona. Metryczki są przechowywane w Archiwum w Milanówku. Składamy wniosek  gdzie podajemy tylko stopień pokrewieństwa bez potrzeby załączania aktów z USC.

Formularz-metryczki-APW-12 (1)

Opłaty i czas oczekiwania

Opłatę skarbową uiszczamy przelewem na konto urzędu w którym został złożony wniosek.

Opłata za kopertę dowodową zgodnie z przepisami wynosi 31 zł za każdy wnisek znajdujący się w kopercie. Zdaża się jednak że urzędy chcą tylko 31 zł za całą kopertę dowodową (a nie za każdy wniosek ) Taka opcja byłaby najlepsza przy większej ilości wniosków. Ostatnio otrzymałam kopertę dowodowa w której były 4 wnioski za które musiałam zapłacić 124 zł.

Koszt opłaty za skan metryczki to 3 zł ( jedna strona metryczki)

Kopertę dowodową ortrzymuje się dość szybko (w moim przypadku były to trzy tygodnie). Natomiast sprawa z metryczkami jest trudniejsza bo na odpowiedź możemy czekać nawet rok.

Przeczytaj również:

Poszukiwanie przodków – Bazy danych i wyszukiwarki

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

error: Content is protected !!